Blog Image

Landsort Birds Diary!

För nyheter, återfynd och medlemsinfo besök
blogg.landsort-birds.se

30 juni 2021

2021 Juni Posted on 1 July, 2021 20:38

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind NO

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

Rapporterade fynd; Enstaka vadare och 56 Strandskator mot SV (Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa och Skogssnäppa)

//Göran29 juni 2021

2021 Juni Posted on 30 June, 2021 08:12

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Småspov, Storspov, Gluttsnäppa och en Kentsk tärna

//Göran28 juni 2021

2021 Juni Posted on 28 June, 2021 16:37

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind S

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

hemvändare Karl-Erik och Marie.

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Småspov, Storspov, Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa samt Busksångare 1 ex 🎶

//Göran27 juni 2021

2021 Juni Posted on 27 June, 2021 23:08

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Karl-Erik och Marie ( samt Bosse enl. Tel )

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV – Kärrsnäppa, Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Skogssnäppa, Grönbena och Storspov samt en Gråhakedopping.

//Göran26 juni 2021

2021 Juni Posted on 27 June, 2021 10:37

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV – Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Småspov och Storspov samt en början till Skrattmåssträck

//Göran25 juni 2021

2021 Juni Posted on 26 June, 2021 22:46

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind O

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Kentsk tärna 4 ex str SV och Busksångare 1 ex 🎶

//Göran

******24 juni 2021

2021 Juni Posted on 25 June, 2021 13:53

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Gluttsnäppa 2 ex str SV, Myrspov 25 ex str SV, Ejder 2000 ex str SV, Turkduva 1 ex och Busksångare 1 ex 🎶

//Göran23 juni 2021

2021 Juni Posted on 25 June, 2021 13:45

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Storspov 1 ex str SV

//Göran20 juni 2021

2021 Juni Posted on 20 June, 2021 10:35

Knappt något väder att nämna. Dock mest klart väder och lätt vind 2-3 m/s SO Temperaturen 17-18 grader.

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Rapporterade fynd; Turkduva – Kummelhålet

Ringmärkning av Caroline och Assist

Talgoxe 1

Ärtsångare 1

Näktergal 2

Rödstjärt 1

5 fåglar av 4 arter

//Göran19 juni 2021

2021 Juni Posted on 19 June, 2021 23:37

Knappt något väder att nämna. Dock mest klart väder och lätt vind 2-3 m/s SV Temperaturen 19-25 grader.

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Håkan, Caroline och Assist

Rapporterade fynd; Turkduva – Fyrträdgården

Ringmärkning av Caroline och Assist

Blåmes 1

Talgoxe 3

Gulsparv  1

Ärtsångare 3

Härmsångare 1

Törnsångare 2

Nötväcka 1

Näktergal 2

Koltrast 1

Sädesärla 1

Grönfink 2

18 fåglar av 11 arter

//Göran18 juni 2021

2021 Juni Posted on 19 June, 2021 23:34

Knappt något väder att nämna. Dock mest klart väder och lätt vind 2-3 m/s SV Temperaturen 19-25 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Håkan, Caroline och Assist

Inga rapporterade fynd

//Göran13 juni 2021

2021 Juni Posted on 13 June, 2021 13:47

Klart väder under hela dagen.
Vinden nordvästlig, 6-9 m/s
Temperaturen 14-16 grader.

Liam, Carol, Johan och Alva åkte hem under dagen.

En solig dag med lågt tempo på fågellivet. Enstaka sjungande näktergal, härmsångare, ärtsångare och törnsångare hördes kring stationen, samt en kärrsångare på motsatt sida av Södra lunden. Väldigt lite sträckande fågel. I ringmärkningen var fångsten mager, men en busksångare fångades under morgonen vilket förgyllde dagen.

Dagens märkta:
Sädesärla 3
Stenskvätta 1
Busksångare 1
Rörsångare 2
Ärtsångare 1
Grönfink 3
Totalt 11 märkta av 6 arter

/Liam12 juni 2021

2021 Juni Posted on 12 June, 2021 17:47

Vädret stundom regnigt, stundom soligt under dagen. Vindar V-NV, 6-9 m/s. Temperaturen kring 14-16 grader.

Stationen bemannas av: Liam, Carol, Johan, och Alva.
Roger och Göran reste hem under dagen.

Sträckräkning vid fågelstationen mellan 7-11 med ganska magert resultat, med bland annat kentsk tärna som intressant obs. Ringmärkning genomfördes av Liam, Carol, Johan och Alva under dagen från 03-12, med ett uppehåll mellan 05-07 p.g.a. regn.

Dagens märkta:
Sädesärla 1
Ärtsångare 3
Törnsångare 2
Stare 1
Pilfink 2
Totalt: 9 fåglar av 5 arter

/Liam11 juni 2021

2021 Juni Posted on 11 June, 2021 22:03

Vädret har varit klart med blå himmel mest hela dagen. Lite moln mot kvällen. 

Vinden sydlig 3-5 mot kvällen 8-10 m/s. 

Temperaturen 17-19 grader.

Stationen bemannas av Roger, Göran, Alva, Johan, Carol och Liam

Ingen ringmärkning.

Morgonen ägnades uppåt ön med 5-6 🎶 Härmsångare 2-3 Rosenfink och en 🎶Kärrsångare vid Saltmar och en 🎶 i Bredmar.  En Rörsångare 🎶 i torr biotop nära Skjutbanan samt två 🎶 i Bredmar. Lärkfalk och Sparvhök jagande varav den senare knep en Stare i Bredmars norra vassar. Ca 200 Stare, fyra spelande Morkulla och en Vattenrall 🎶 i Bredmar.

/Göran10 juni 2021

2021 Juni Posted on 11 June, 2021 00:10

Vädret har varit klart med blå himmel.
Vinden sydlig 3-5 m/s. 

Temperaturen 15-19 grader.

Stationen bemannas av Roger och Göran 

Ingen ringmärkning.

En Svartsnäppa str mot SV innan vi kom ut.
Ett besök vid fyren gav ca 40 Svärta str mot NO i samlad flock. En hel del rastande Gudingar långt ut (minst 1500 ex). Även en samling pulli (20 ex) ivrigt beskyddade av ett antal Ådor. Ett försök gjordes för spelande Nattskärra, men ingen hördes. Istället kom en jagande Kattuggla över de öppna hällmarkerna strax norr om Våta vägen. Tornseglare har intagit holkar uppsatta på stationsfasaden. Minst sex ex intresserade.

/Göran9 juni 2021

2021 Juni Posted on 10 June, 2021 00:46

Knappt något väder att nämna. Dock mest mulet, uppklarnande och lätt vind 2-3 m/s V. Temperaturen 15-19 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapportens anger bl a en Nattskärra och en Kattuggla

//Göran8 juni 2021

2021 Juni Posted on 8 June, 2021 21:21

Knappt något väder att nämna. Dock mest växl. moln och lätt vind 1-2 m/s SV. Temperaturen 15-17 grader.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapporten anger bl a en str Bivråk och sju Rosenfinkar.

//Göran7 juni 2021

2021 Juni Posted on 7 June, 2021 23:35

Knappt något väder att nämna. Dock en del mulet och 6-8 m/s SV. Temperaturen 18-19.

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande enligt ordförande:

Bosse och Janne

Rapporten anger en sen Kentsk tärna mot SV och ca 5000 rastande Ejder. En Alfågel.

//Göran6 JUNI 2021

2021 Juni Posted on 6 June, 2021 15:58

Vindar från ostsektorn, soligt men visst dis över havet.

Ingen ringmärkning idag, sträckräkningen nere vid fyren gav ett mycket magert resultat. Några kentska tärnor snurrade runt udden och vid vandrarhemmet satt en gulhämpling och sjöng på morgonen. I byn en kärrsångare och ytterligare en vid Saltmar.

/ Håkan5 Juni 2021

2021 Juni Posted on 5 June, 2021 20:04

En varm och ganska fågeltom dag som inleddes med spaning från fyren. Några svärtor, sjöorre, alkor och en ensam prutgås noterades. Det var tyst och lugnt i svackorna kring fyren.

Vid 7 tiden gick vi norrut längs vägen upp mot norrhamn, vände i norra lunden och tog Öjaleden tillbaks. Mycket härmsångare, ett par rosenfinkar, en kärrsångare i Saltmar och en i fårhagen och en rörsångare noterades vid tältplatsen.

Ringmärkning skedde från 0300 till nästan klockan 12, sex kärrsångare märktes och två rosenfinkar fastnade i samma nät. några meter från varandra.

Dagens tråkigaste händelse : några personer försökte “befria ” en törnsångare från ett nät, med resultatet att fågeln senare dog och nätet fick ett stort hål. Trots att vi eftersökte personerna nere i byn, lyckades vi inte finna dem.

/ Håkan

Ringmärkning av Caroline

från 03:00-12:00.

Trädgårdssångare 1

Ärtsångare 7

Lövsångare 10

Törnsångare 2

Härmsångare 2

Rörsångare 2

Kärrsångare 6

Rödhake 1

Koltrast 1

Stare 1

Svartvit flugsnappare 1

Törnskata 2

Rosenfink 2

Hämpling 1

Grönfink 1

Bofink 1

41 fåglar av 16 arter 

//Göran4 juni 2021

2021 Juni Posted on 4 June, 2021 13:32

Under morgonen var Torgny och Elisabet (gäst) på stationen. Återvände till fastlandet under eftermiddagen.

Vädret var klart med svag vind (1-3 m/s) från öster. Morgonen ägnades åt att leta fågel på ön. Det är fortfarande mycket härmsångare och rosenfink på ön, även om antalet minskat något. I Saltmar sjöng en kärrsångare.

Torgny

Ingen ringmärkning.

Stationen bemannas med följande bokade:

Caroline, Marie, Anders, Håkan, Roger, Karin och Kevin.

//Göran3 juni

2021 Juni Posted on 4 June, 2021 11:01

Torgny Göransson och Elisabet Axås var på stationen.
Vädret var klart under hela dagen med svag nordostlig till ostlig vind. Temperatur 10-15 grader.
Sträckräkning på Södra udden mellan 04:45-08:00 gav inte mycket i den svaga vinden. Ejderflocken mellan Storberget och Lillberget har växt till minst 3600 individer. Under sena kvällen letade vi nattsångare och hittade en nattskärra som spelade öster om vägen strax norr om Jutvik.

Ingen ringmärkning.

Torgny1 juni

2021 Juni Posted on 1 June, 2021 20:37

Torgny Göransson var ensam på stationen idag.
Vädret har varit vackert och klart hela dagen. Nordlig vind, 6 m/s under morgonen. Den vred under dagen mot nordost och ökade till 10-12 m/s.
På södra udden var morgonsträcket nästan obefintligt; ett tjugotal svärtor, ett par vitkindade gäss, en storlom. Ett fåtal alkor patrullerade förbi åt båda hållen. Ett par lärkfalkar höll tillfälligt till i sänkan mellan fyren och södra udden.
Under den gångna natten sjöng minst ett tiotal näktergalar på ön och en kattuggla hoade söder om skjutbanan. Under dagen hördes sjutton härmsångare och minst sex rosenfinkar mellan Bredmar och fårhagen. Överlag en mycket lugn dag. Gott om huggorm i dikesrenar och på vägen.
Affären och serveringen i hamnen har öppnat – öppen dagligen 12-16.

Torgny