Blog Image

Landsort Birds Diary!

För nyheter, återfynd och medlemsinfo besök
blogg.landsort-birds.se

27 juni 2021

2021 Juni Posted on 27 June, 2021 23:08

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Karl-Erik och Marie ( samt Bosse enl. Tel )

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV – Kärrsnäppa, Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Skogssnäppa, Grönbena och Storspov samt en Gråhakedopping.

//Göran26 juni 2021

2021 Juni Posted on 27 June, 2021 10:37

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind SV

Stationen bemannas med följande enligt bokningssystemet 

Bosse, Lena, Janne, Karl-Erik och Marie

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV – Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Småspov och Storspov samt en början till Skrattmåssträck

//Göran