1 juli 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind NO

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Ljungpipare, Strandskata och Gluttsnäppa

//Göran

30 juni 2021

Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind NO

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

Rapporterade fynd; Enstaka vadare och 56 Strandskator mot SV (Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa och Skogssnäppa)

//Göran