3 juli 2021

Strålande sol mest hela dagen. 

Temperaturen plus 21 grader i skugga och plus 22 grader i Bredmarsviken – klart badbart.

Vind NO till O … 8-10 m/s

Stationen bemannas med följande

Bosse, Roger, Uffe, Göran, Karin och Julia. Dagbesök av flera.

Rapporterade fynd; Enstaka vadare str SV Gluttsnäppa, Småspov och Tofsvipa. En flock Gråhäger kom insträckande från syd och fortsatte mot N. Kustlabb. 

Svarthakedopping en pulli i Norrhamn.

/Göran