22 maj

Mindre blåsig dag och efterhand soligt! Inledningsvis förvånansvärt behaglig temperatur kring 03-snåret, sedan blev det lite kyligare i luften.

Ringmärkningen resulterade i 28 nymärkta fåglar där ärtsångare och grönfink utgjorde merparten av fångsten, 9 respektive 8 stycken. Utöver dessa blev det lite smått och gott, bl.a. näktergal, stenskvätta, rörsångare och blåmeshonan som häckar i holken på fågelstationen.

Carol höll i en bokad guidning och det blev en trevlig stund där ärtsångare, lövsångare och gransångare visade upp sig från sin bästa sida, inget röj idag.

I alla fall inte på guidningen…

Rörsångaren hade ett och annat att förtälja från sin vinterresa, alltid lika uppskattat! 😁