3 maj 2022

När vi vaknade blåste det på från nordväst. Vi hamnade på södra udden vid 04:30 och härdade ut till 11-snåret. Ganska snart märkte vi att den kyliga nordanvinden gav motvind för småfågel, särskilt trastar, finkar, piplärkor och ärlor. Motvinden gjorde att de flög lågt över vattnet och utmattade landade på ön. Redan när vi ställde ner tubarna såg vi har taltrastar kom in vid udden, liksom en svartvit flugsnappare som snabbt pilade förbi oss.

En hel del små vadarflockar trycktes också ner lågt över vattnet och några nya arter för året observerades på morgonen, bland annat roskarl. I övrigt kan myrspov, drillsnäppa, skräntärna och en hybrid gråkråka x svartkråka (som sträckte ut) nämnas. En del sjöorre sträckte trots att det känns som att Melanitta-sträcket har mattats av. En felfärgad adult hane svärta observerades också, med helt vit buk och helt vita handpennor (inte bara armpennor)!

På ön rastade en hel del taltrast, samt enstaka tropikflyttare, bland annat rödstjärt, lövsångare, svarthätta och buskskvätta.

På ön finns: Bosse, Fredrik, Stefan och Ralle. Dessutom anlände Håkan och Anders på kvällen.

Vid tangentbordet: Raul