2 maj 2022

Igår kväll anlände Bosse Holst och Erik Wahlgren.

Sträckräkningen pågick från 04:20 – 11:30. Till en början svaga vindar när vi anlände till udden, men vinden ökade kraftigt från SV upp till kulingstyrkor. Sträcket puttrade på rätt bra denna morgon, med närmare 900 svärta och lika många sjöorre. Merparten av fåglarna kom fint och vi kunde hetsa lite på en möjlig hona sibirisk knölsvärta som flög lite för långt ut. Det som stack ut idag var sträcket av tärnor (mest silvertärna, men även enstaka fisk, likaså obestämda fisk/silver). Närmare 900 tärnor sträckte på morgonen. Nämnas kan även flera flockar med vitkindade gäss, en lärkfalk, 5 kustlabb, 4 grönbena (ny art för Landsort i år).

De mängder småfågel som fanns på ön igår har till stor del lämnat oss för vidare färd norrut. Men några rödhakar, lövsångare och gransångare är kvar på ön, liksom enstaka rödstjärt. Ny art för i år blev även svarthätta.

En möjlig dubbelbeckasin stöttes i Fårhagen av Erik.

På sen eftermiddag/kväll mojnade vinden och gjorde det lättare att leta efter småfågel. Raul hittade en 2k hona ENGELSK SÄDESÄRLA (sädesärla av underarten yarrellii, Motacilla alba yarrellii) i Saltmar på kvällen. Detta är blott fjärde fyndet av denna underart på Landsort och det senaste fyndet var år 1993.

Erik W, Samuel och Janne O lämnade ön. Kvar på ön är, Bosse, Fredrik, Stefan och Ralle.

Vid tangentbordet: Raul

1 Maj 2022

Väder : mulet på morgonen med svaga vindar från nord. Under dagen uppklarnande med vinden vridande mot syd.

Igår pytsade några av oss iväg de sista byggavfallet från köksrenoveringen inklusive några gamla spisar och en frys. Idag hämtades ett kylskåp från en bybo; nu är vi rätt välförsedda med kylkapacitet kan man säga.

Ringmärkning: En större mängd småfågel verkar ha kommit in under natten, vilket ledde till att en för våren stor mängd fågel kunde fångas och ringmärkas under dagen. Totalt 149 individer av 13 arter ringmärktes, där rödhakarna dominerade med totalt 97 ringmärkta. Även gransångare var det gott om, med 27 märkta. Några nya märkarter för året fångades också, däribland ärtsångare och buskskvätta.

En nyligen infångad rödstjärt
Fullt i påsarna !

Sträckräkning på morgonen gav något klenare resultat än igår t.ex. sjöorre 881 och svärta 390, av rastande tättingar noterades en del nyanlända lite mer frekvent än igår, tex lövsångare, gransångare, rödstjärt, lövsångare och göktyta.

De flesta lämnade sträckpasset innan 10-tiden och de som härdade ut kunde vid 11:20 avnjuta en AMERIKANSK SJÖORRE (Raul upptäckare) som rundade udden nära (!) tillsammans med 5 svärta. Fyra glada observatörer kunde beskåda Landsorts, Stockholms rapportområdes och Södermanlands andra fynd av denna sällsynta art. På mindre en än vecka har alltså VITNACKAD SVÄRTA, SIBIRISK KNÖLSVÄRTA och AMERIKANSK SJÖORRE setts på Landsort. Detta har aldrig någonsin gjorts i Sverige. Detta bör cementera att Landsort är Sveriges bästa lokal för Melanittor. Nu är det bara en art kvar, AMERIKANSK KNÖLSVÄRTA. Vi får väl se om vi lyckas klämma in denna målart…
I övrigt kan en nordsjösilltrut nämnas (silltrut av underarten intermedius..

Idag avslutades också ungdomslägret, 4 unga skådare gladde oss gamlingar, med att både se och höra mer. Vi hoppas ni hade kul !!

Många åkte hem men kvar på stationen blev Raul, Fredde, Stefan och Janne.

Liam visar en nyligen ringmärkt fågel för Lukas