7 maj

Väder: Mulet under morgonen, med sporadisk nederbörd som växlade mellan duggregn och regn mellan 07:00 till ca 11:00. Ett mindre regnväder drog även in mellan 14:00-15:00, därefter sprack molnen upp och resten av dagen var halvklar.

Ringmärkning: Näten öppnades 03:45 och hölls öppna fram till 11:30, med undantag för ett uppehåll mellan 08:00-09:00 då regnet tilltog. Trots det kassa vädret kunde ändå 35 fåglar av nio arter märkas under dagen, där lövsångare var vanligast. Bland nya märkarter för året kan nämnas svarthätta och svartvit flugsnappare.

Sträck: Sträcket var magert under dagen till följd av det dåliga vädret. En del ejder och svärta sträckte, samt enstaka tärnor. I övrigt mycket lugnt på sträckfronten.

Övrigt: Under förmiddagen hittades en mindre flugsnappare vid fyren, samt en halsbandsflugsnappare norr om södra lunden. Under eftermiddagen observerades halsbandsflugsnappare vid Saltmar och gröngöling hördes vid Våta vägen och Saltmar.

Ute: Liam, Janne, Karlis, Anna, Fredrik, Stefan, Oscar, Lars, Marie
Hemvändare: Bosse, Jonas, Lena

Vid tangentbordet: Liam