15 maj

Väder: Växlande molnighet med mycket sol. Svaga vindar 2-8 m/s mellan väst och nord.

45 fåglar märktes under dagen. Dagens fångst innehöll en hel del färgglada fåglar, som tex: två adulta blåhakar (en hane och en hona), tre steglits, flera hämpling, en härmsångare, rödstjärt, blåmes mfl. Det roligaste återfyndet var en gulsparv som var märkt på stationen redan 2015 (född 2014). Dagens vanligast fågel var lövsångare, följt av ärtsångare och svarthätta.

På morgnen hördes sjungande gräshoppssångare från området kring fotbollsplanen.

Morgonsträcket var lugnt med 30-40 trädpip och någon enstaka gulärla.

Blåhake ♂ (foto: Anna Larsson)
Blåhake ♀ (foto: Anna Larsson)
Steglits (foto: Anna Larsson)
Hämpling ♂ (foto: Anna Larsson)
Härmsångare (foto: Anna Larsson)

På stationen: Monica, Jan och Anna

Hemvändare: Alva, Maria, Simon, Didrik, Lovis, Agneta och Sonja

Vid tangenterna: Anna