30 oktober 2022

Vinden har mojnat från gårdagen och gått ner till 4-5 m/s NV. Verksamhet under dagen var ringmärkning samt att StOF:s styrelse fortsatte sin mötes-helg. Ringmärkningen gav 27 fåglar av åtta arter med åtta stycken ljuvliga stjärtmesar på topp. Sju fåglar kontrollerades och döm om vår förvåning när dagens första gärdsmyg hade en ring med texten MUS. Z. HKI. FINLAND. En finskmärkt gärdsmyg! Senare under dagen fortsatte det finska inflödet då tre grönfinkar satt nära varandra i ett av vägnäten, en gammal hona, en ung hona och en gammal hanne. Den gamla hannen var ringmärkt, och på hans ring stod det MUS. Z. HKI. FINLAND. En till finskmärkt fågel. Väldigt kul.

Gärdsmyg märkt i Finland
Pratglad stjärtmes

Klara och Emma K gjorde en insats och röjde ur delar av källaren, toppen.

Personal var Klara, Emma K, Anna, Niklas, Emma L och Johan. StOF:arna var också på plats. Alla lämnar ön idag.

/Johan