24 oktober

Veckan inleddes med en lite halvblöt morgon. Det var dock tillräckligt fint för att sätta upp näten och morgonen inleddes med en varfågel. Ett abrupt men effektivt uppvaknande! 😁

Det gäller att ta en bild fort innan varfågelns vassa näbb har gjort sitt med ringmärkarens arma fingrar och bilden får halloween-tema.

Ringmärkningen gav 43 nymärkningar av 9 arter där kungsfågel med 16 ex var vanligast. Utöver dessa märktes 6 ex av vardera rödhake, gråsiska och koltrast, 5 ex av talgoxe samt enstaka individer av bofink, blåmes, svarthätta och ovannämnda varfågel. Det kontrollerades även ett gäng med redan märkta mesar, roligast bland dessa var en talgoxehona som märktes på ön redan 2016. Hon har sedan dess återkommit vid några tillfällen under 2016, 2017 och 2018, men därefter undkommit näten sedan hösten 2018. Men nu var det alltså dags igen och hon var himla välkommen! Man hade ju dock bra gärna velat veta vad hon har sysslat med mellan besöken…

Fågelstationen fick under förmiddagen även besök av en klass från Fredrika Bremergymnasiet. Roger och Carro skötte guidningen och studenterna fick stifta bekantskap med rödhakar, gråsiskor, kungsfåglar och talgoxar. Ett mycket trevligt besök och förhoppningsvis fanns det några blivande fågelskådare och ringmärkare bland besökarna!

En fint utfärgad adult hane brunsiska

Raul, Didrik och Göran stod för skådningen på ön och kunde rapportera att sjöfågelsträcket var fint under morgonen, och både horn- och jorduggla kunde föras in på artlistan under dagen.

Didrik, Carro, Roger och Göran lämnade ön och ersattes av Håkan som kom ut på eftermiddagen.