8-9 oktober 2022

Det har varit en blåsig helg, och lördagen startade med kuling från sydväst. Trots detta kunde 12 nät vara öppna skyddade från sydvästvinden och fångsten blev bättre än väntat. 25 fåglar av 10 arter fångades och 11 tidigare märkta fåglar kontrollerades. Kul med två fåglar som märkts som boungar på ön, en blåmes som nu var fyra år gammal och en talgoxe som var fem år gammal. Göran och Helene kom ut på e.m och stötte en Dvärgbeckasin i Saltmar.

Stof-exkursionen och fyra till guidades och alla var nöjda och glada.

Personal var Alva, Emma och Johan (ringmärkare).

Det mojnade under lördagsnatten och det märktes att det kommit in mycket ny fågel på ön. Göran och Helene skådade på södra udden på morgonen och såg bl a Varfågel, Pilgrimsfalk och Blå kärrhök. En flock på ca: 40 Sidensvans drog runt vid Bredmar. Ulf kom ut söndag.

Det var bra fart på ringmärkningen och 97 fåglar av 17 arter fångades, fem kontrollerades. Rödhake var vanligaste arten med 20 fångade och näst vanligast var gärdsmyg och blåmes med 16 fångade vardera. Kul var tre svartmesar och tre trädkrypare.

Johan guidade en grupp 60-årsfirande personer på morgonen och Emma och Alva fick slita lite extra.

Vi har bråttom till båten och hinner ej ladda upp bilder, men slut dina ögon och se tre svartmesar, en domherrehona och tre ljuvliga snövitmagade trädkrypare framför dig 🙂

Personal var Alva, Emma och Johan (ringmärkare).