29 oktober 2022

Morgonen startade blåsigt och vinden från sydväst tilltog under förmiddagen. Under ringmärkningen kunde alla nät öppnas på morgonen, men stationsnäten togs ner klockan 10. Mycket fart på koltrastar och flera sidensvansflockar drog runt. Ringmärkningen gav 23 fåglar av nio arter, varav koltrast var vanligast med 11 märkta. Dagens överraskning var att en ung hanne sidensvans flög in i ett nät och märktes.

11 fåglar kontrollerades och det roligaste var en talgoxe som pullmärktes på ön 2016 av KCR, och återfångades nu här för första gången sedan dess, sex år gammal. Europeiska åldersrekordet kommer från en tyskmärkt talgoxe som hittades död vid 15 års ålder. En kungsfågel märktes.

Fyra gråsiskor märktes.

En blåmes med en helvit större täckare.
Dagens steglits.
En gammal koltrastdam.
Stof:s styrelsemöte njöt av dagens sidensvans.
Dagens guidning där alla njöt av skapelsens krona, en blåmes.

Personal vid stationen idag var Anna, Niklas, Göran, Emma L och Johan (ringmärkare). Klara och Emma K kom till stationen på eftermiddagen. StOF:s styrelse har möteshelg vid stationen.

Göran hittade bland annat snösiska i Kummelhålet. Se mer:

Snösiskan vid Kummelhålet

Imorgon smäller det.

/Johan