27 maj 2023

Ringmärkningen sköttes av Carro och Yasmina och genererade i 38 nymärkta fåglar av 14 arter. Vanligast i fångsten var lövsångare (9 ex), ärtsångare (7 ex), törnsångare (4 ex) och grönfink (4 ex varav 3 årsungar).

Morgonens härmsångare, det var bra drag på den vill vi lova (skenet bedrar kan man säga) 😁

En av dagens höjdpunkter var en rörsångare med belgisk ring! Det blir kul att få ta del av återfyndsdata på den så småningom.

Rörsångare med belgisk ring, och det var bra drag på den med!

Deltagarna i det annonserade öppna huset (Eva, Anita, Catrine, Anders och Håkan ) tillbringade morgontimmarna på södra udden, där det var ganska lugnt. Vartefter dagen led förflyttade vi oss till fågelstationen och sedan längs grusvägen. I topp får man säga att den brandkronade kungsfågel som både sågs och hördes vid våta vägen var.

Simon och Zeke kom ut med eftermiddagsbåten och med gemensamma krafter monterades en av de nyinköpta IKEA våningssängarna (med stege !) . Dessutom lagades ett cykeldäck.

En guidning med 11 deltagare genomfördes.

Anders åkte hem med 1325 båten