20 maj 2023

Dagens verksamhet bestod av ringmärkning, sträckräkning, slitsamt pålastande av skräp på båt i Norrhamn, och guidning. Ringmärkningen, mellan 3:30-11:00, gav endast 17 individer av 6 arter och två kontroller. Magert, men mycket upplyftande med två ståtliga mindre korsnäbbshannar som fångades redan kring klockan fyra. För ringmärkningen stod Maria, Emma, Johan, Rasmus och Johan.

Maria håller i de två korsnäbbarna.

En annan rolig händelse var att årets första årsunge av grönfink märktes.

En årsunge grönfink i sin streckade juvenila fjäderdräkt.

Sträckräkningen var också mager, Arvid och Uhlie stod på södra och såg bland annat sjöorre 19, alfågel 14, småskrake 26 och svärta 41.

Håkan slet in både den brandkronade kungsfågeln och en ny blåhake norr om Södra lunden.

Stort event när mängder av skräp lastades på båt i Norrhamn för bortforsling till fastlandet, och Arvid, Uhlie och Håkan högg i med den äran.

Det är också roligt att så många kommer på stationens öppna guidningar, idag kom hela 15 gäster som fick se både lövsångare och ärtsångare i handen.

Inga lämnade eller tillkom. Imorgon smäller det.

/Emma, Maria & Johan