30 augusti 2022

Vind från norr, morgonen kylig, varmare framåt dagen. Sträckräkning vid fyren på morgonen. Dominerade art sädesärla, några gulärlor och trädpiplärkor. En del falkar samt ett tjugotal sparvhök och en fiskgjuse.

Få rastare på ön; enstaka ärtsångare, mesar, hus- och ladusvala dominerar ljudbilden.

En krånglande diskmaskin fortsätter att krångla, trots en massa försök med enkla åtgärder funna på Internet.

Bosse H och Håkan G på stationen.