15-19 augusti 2022

Under veckan har det varit disigt och från onsdagen har dimman dominerat, framför allt morgonskådningen. Det är fortfarande varmt och på dagtid bränner solen rejält.
Bosse har stäckräknat varje morgon på Norra udden. I början av veckan kom en hel del vadarflockar (kustpipare, strandskator, kustsnäppa och myrspovar). På ön är det ganska lugnt och de flesta häckfåglarna verkar ha lämnat ön.

Under veckan har Britt-Marie varit stationsvärd och Bosse sträckskådare, Eva var här och skådade 15-17 aug. sen kom Göran ut 17-18 aug. och Karin 18-20 aug. Lena, anhörig till Bosse har också besökt oss 17-20 aug.

Under dagarna har också en del personer kommit förbi och varit nyfikna på vår verksamhet.

Britt-Marie