Klart väder, med friska vindar från väst. Ringmärkning i Bredmar av Caroline och Janne, totalt 59 fåglar med rödhake i topp, följt av svarthätta. Niklas, Didrik och Jonas räknade sträck vid Norrudden, bl.a 335 ängspiplärka, 104 sparvhök och 55 nötskrika. Se i övrigt artportalen för en mer detaljerad redovisning. Roger, Håkan och Peter spanade sträck på morgonen vid Bredmarsbunkern och använder sedan förmiddagen till den bygemensamma pålastningen av grovsopor i Norrhamn.