26 september

Dagen bjöd på pangväder, sol och nästintill obefintlig vind. Niklas och Didrik höll ställningarna i norr där de även utkämpade en kamp om frukostmackorna med getterna, getterna gick enligt uppgift segrande ur kampen.

Kungsfågel som gladeligen hjälpte till med att hålla ringmärkarlabbet myggfritt

Ringmärkningen sköttes av Janne, Carro och Jonas och gav 76 nymärkningar av 12 arter. Rödhake var talrikast med 33 individer och därefter kungsfågel med 15 individer. Morgonen förgylldes av 9 nötskrikor som flög över ön. När de plötsligt blev färre till antalet steg pulsen på ringmärkarna men tyvärr satt ingen av dem i något nät. Bättre lycka nästa gång 😉 På eftermiddagen kom Bosse ut och hade med sig efterlängtad fågelmat, det var i grevens tid hälsar de lokala fåglarna. Till kvällen dök även Marie och Ann-Marie upp på stationen. Vi är nu alla redo för vår beskärda del av tajgasångare och blåstjärtar!

Ung rödhake som jobbar på den röda hakan
Grönsiska, hona

25 september 2021

Klart väder, med friska vindar från väst. Ringmärkning i Bredmar av Caroline och Janne, totalt 59 fåglar med rödhake i topp, följt av svarthätta. Niklas, Didrik och Jonas räknade sträck vid Norrudden, bl.a 335 ängspiplärka, 104 sparvhök och 55 nötskrika. Se i övrigt artportalen för en mer detaljerad redovisning. Roger, Håkan och Peter spanade sträck på morgonen vid Bredmarsbunkern och använder sedan förmiddagen till den bygemensamma pålastningen av grovsopor i Norrhamn.