23 september

Sträckräckningen vid fyren av Anders påbörjades 6.30 men fick redan avslutades vid 9.00 p.g.a. tilltagande regn och hård SV vind. Väldigt lite fågel rörde sig under denna tid. Vid 16 började solen tittade fram och en tur togs norrut på ön. Bl.a. hittade ett stort tåg vid Saltmar med ca 50 kungsfåglar, talgoxar, blåmesar, trädkrypare och nötväcka.

22 september

Idag var morgonen om än mer stilla och en varmare sol än igår. Sträckräckning pågick vid fyren mellan 6.30 och 11.30. Raoul och Erik hjälpte Anders efter att anlänt med tidiga båten och för vidare letande uppåt ön. Samma mönster från igår upprepades med de flesta tättingarna under den tidigare morgonen. En större flock med 61 prutgäss fick vi glädja oss åt. En jorduggla flög in över Landsort från öster. Raoul och Erik hittade senare två mindre flugsnappare vid Södra lunden för att sedan ta båten tillbaka. Anders tog en sittning nere vid vadarbunkern mellan 16 och 17 efter att vinden tog i from SV med hopp om lite mer sträck – men icke.

21 september

Sträckräckning gjordes från fyren mellan 6.30 och 11.00. En fin solig vindstilla morgon hade en del sträck av tättingar fram till ca 9.00, bl.a. ladusvalor och sädesärla. En del sjöorre och bläsand passerade också tidigt. Men totalt fick Anders en lugn morgon vid sträckräkningen och vid ett kortare besök vid vadarbunkern mellan 16-17 när vinden tagit i från SV.

20 september

Göran kom ut med första båten för sträckräckning. Anders kom ut med nästa båt för support vid fyren och bo på stationen fram till fredag. Göran hann se både sibirisk piplärka, rödhalsad gås och juvenil tretåig mås innan Anders var på plats. I övrigt en fin dag. Endast sträcket bevakades idag.