Sträckräckning gjordes från fyren mellan 6.30 och 11.00. En fin solig vindstilla morgon hade en del sträck av tättingar fram till ca 9.00, bl.a. ladusvalor och sädesärla. En del sjöorre och bläsand passerade också tidigt. Men totalt fick Anders en lugn morgon vid sträckräkningen och vid ett kortare besök vid vadarbunkern mellan 16-17 när vinden tagit i från SV.