Göran kom ut med första båten för sträckräckning. Anders kom ut med nästa båt för support vid fyren och bo på stationen fram till fredag. Göran hann se både sibirisk piplärka, rödhalsad gås och juvenil tretåig mås innan Anders var på plats. I övrigt en fin dag. Endast sträcket bevakades idag.