Blog Image

Landsort Birds Diary!

För nyheter, återfynd och medlemsinfo besök
blogg.landsort-birds.se

16 oktober

2021 Oktober Posted on 16 October, 2021 16:41

Blåsig men fin dag! Soluppgången gick inte av för hackor direkt. Strax efter lunch kom en lokal men kraftig skur, de som satt inomhus just då skattade sig rätt lyckliga. De var även lyckliga eftersom Carol bjöd på Tyresökaka 🙂

Morgonspan

Dagens ringmärkning sköttes av Carro, Carol och Erik. Det blev en ganska lugn morgon som resulterade i 29 nymärkningar av 11 arter. Dagens höjdpunkt var tveklöst 3 skäggmesar, bra snygga djur! Vi misstänker att de har några omärkta kumpaner som hittills gömt sig i vassen, de hoppas vi går i nät imorgon så att det kan åtgärdas. Roger stod för dagens guidning och besökarna fick se kungsfågel, rödhake, grönfink och gärdsmyg.

Fru och herr skäggmes

Exkursion i Landsorts fågelstations regi 16-17 oktober: startade med morgonskådning vid Bredmar för att avvakta de två första nätrundorna och uppleva den helt makalösa soluppgången mot öster, se bild ovan. Bra fart på tättingarna – mest Grönsiskor, Bo- och Bergfink. Fyra Sångsvanar passerade över våra huvuden mot SO – obestämda (kort obs) samt en överflygande Skärpiplärka.

Just när vi var på väg mot fyren, strax innan kl 8, visade Caroline en läcker nyfångad 1k Trädkrypare. Vid fyren obsades nio Sparvhökar, tre Svärtor, tre Stjärtänder, två Salskrakar och ca 400 sträckande Grönsiskor. Vid lunchtid klämde Roger in en guidning och Caroline visade upp både Kungsfågel, Rödhake och Grönfink samt ett återfynd på Gärdsmyg som grädde på moset. Men vid lunch kom den verkliga överraskningen – hanne och hona av Skäggmes i handen – nice !! Efter lunch blev det buskskådning utmed Öjaleden, dock knappt någe fågel utöver sju Skäggmesar i Bredmars norra vass med en framlockad Vattenrall. På e.m/kväll blev det annat än fågel med guidning uppe i lotstornet av Irene, dock en födosökande Tornfalk i tornets fasta kikarmontage. Därefter Svedtiljas.

Ida och Roger var pepp på morgonspan!


14 oktober

2021 Oktober Posted on 14 October, 2021 15:12

Hårda vindar från sydväst (10-15 m/s) från morgonen fram till eftermiddagen resulterade i ett magert resultat för såväl ringmärkningen som sträckräkningen. Monica hade två nät uppe och fångade sex fåglar i dem: en grönsiska, en bofink, en järnsparv och tre talgoxar. Torgny stod vid norra udden och Stefan, Fredrik och Niklas vid fyren. Även på ön var det dåligt med fågel idag. Vi får hoppas på bättre förutsättningar för alla som kommer ut till helgen. Torgny, Stefan, Fredrik och Niklas lämnade ön med eftermiddagsbåten. Monica är kvar.

/Torgny13 oktober

2021 Oktober Posted on 13 October, 2021 20:45

Idag vaknade vi till en klar och kall morgon, 4 grader och frisk nordvästvind 8-11 m/s. Vinden avtog sedan under dagen. Det lockade mycket bergfinkar på ön i gryningen. Monica skötte ringmärkningen med försiktigtvis bara två nät uppe i den hårda och kalla vinden. 18 fåglar märktes varav 5 gärdsmygar och 5 rödhakar. Vi fördelade sträckräkningen på samma sätt som igår, dvs Fredrik, Stefan och Johan i syd. Torgny och Niklas stod i norr. Inledningsvis var det generellt ett bra sträck, som dock dog ut vid tolvtiden. Nio skäggmesar rastade i Bredmarsvassen. Långt i norr sträckte en ägretthäger åt väster över Torö.
Johan lämnade ön med eftermiddagsbåten. Vi hann också med att ansa en del buskage längs näten vid stationen innan solen gick ned.

/Torgny12 oktober

2021 Oktober Posted on 12 October, 2021 19:49

Det regnade ymnigt när gryningen kom, men regnet upphörde en knapp timme innan soluppgången. Vinden, 7 m/s, hade svängt till nord under natten. Förutsättningarna kändes goda för sträckräkning. Stefan, Fredrik och Johan bevakade södra delen av ön medan Niklas och Torgny stod vid den norra udden.
Det resulterade också i ett fint sträck under hela dagen med en kungsörn och en lappsparv som toppar. En tristis-gransångare lockade från Mormors täppa och en stund senare i en dunge längre norrut. Räknar man samman nord- och sydändans siffror under dagen och försöker ta hänsyn till att en del har vi sett från båda hållen har det exempelvis gått minst 12000 ringduvor, 160 fjällvråkar, 7 blåhökar, 1500 grönsiskor och nära 1000 kråkor. Vi har haft att göra idag! Se artportalen för detaljerna. Till kvällen anslöt sedan Monica.

/Torgny10 oktober

2021 Oktober Posted on 10 October, 2021 11:39

Fortfarande blåsigt och milt med sydvästliga vindar som nått upp till 10 m/s och ökar. Niklas W, Stefan E och Fredrik F skådade på södra under morgonen och hade bland annat en sträckande forsärla och fyra skärsnäppor. Göran A hade både dvärg- och enkelbeckasin i Bredmar, och en sträckande ladusvala.

Alva L, Emma L, Johan L och David B ringmärkte mellan 6-11 (de tre näten vid vägen togs ner 8:30 pga ökande vind). Fångsten gav 35 fåglar av 7 arter och 8 kontroller. Kungsfågel var talrikast med 13 ex. Av dessa 13 13 kungsfåglar var två rejält feta. Dvärgbeckasinen smet retfullt nära nätet när den stöttes under en runda. Mer detaljer på artportalen.

Alva L och David B med en av dagens järnsparvar.9 oktober

2021 Oktober Posted on 9 October, 2021 20:01

Blåsig och mild morgon med en del aktivitet i buskarna. Vinden ligger kvar i sydväst och nådde omkring 7-8 m/s. Janne, Stefan E och Fredrik F började dagen på södra udden med ett magert sträck. En del grönsiskor, c:a 400, sträckte. Janne åkte hem på eftermiddagen och Niklas W och Göran A kom under eftermiddagen.

Alva L, Emma L, Johan L och David B skötte ringmärkningen som gav 58 fåglar av 12 arter, med 21 kungsfåglar som vanligaste art. Johan guidade en entusiastisk StOF-grupp ledd av Mova Hebert. Ingen var oberörd inför en kungsfågels litenhet.

Under eftermiddagen var en del rovfåglar uppe och rörde sig, bland annat en brun kärrhök, tre tornfalkar och en del sparvhök. En ormvråk vände och en 1k havsörn verkade sträcka sydväst. Detaljer finns på artportalen.

/Johan L8 oktober

2021 Oktober Posted on 8 October, 2021 13:52

Dimbankarna avlöste varandra i gryningen innan det klarnade upp vid niotiden. Inledningsvis rådde svaga sydvästvindar som ökade till 7 m/s under dagen. Monica, Janne, Stefan, Fredrik och Torgny var på stationen. Torgny och Monica åkte hem med eftermiddagsbåten.

Ringmärkningen genomfördes av Monica, Fredrik och Janne. Den resulterade i 47 fåglar, med 12 kungsfåglar som vanligaste art. God artdiversitet, 13 olika arter. Torgny var guide när Gigi Sahlstrands sällskap på 15 personer dök upp. Monica visade upp kungsfåglar, en blåmes, en bofink och en bergfink. Det blev många frågor från engagerade besökare.

Det var ett ganska försiktigt sträck under morgonen. Torgny avvek vid 9:30 från Södra udden där även Stefan stod. Möjligen har mer observerats sedan dess. Alla detaljer finns som vanligt på artportalen.

/Torgny7 oktober

2021 Oktober Posted on 7 October, 2021 20:24

Idag har vädret har varit stabilt med måttliga vindar, 5-8 m/s och växlande molnighet samt behagliga 12 grader. Monica, Fredrik, Stefan, Janne och Torgny har bott på stationen. Monica, Janne och Fredrik ringmärkte 95 fåglar. Kungsfågel (32) och bofink (21) dominerade. En nötväcka och en rörsångare utmärkte sig i mängden.
Det var lugnt sträck under morgonen. Rovfåglar som stenfalk, bivråk och fjällvråk gladde. Under eftermiddagen hittade Fredrik både en mindre flugsnappare och en tajgasångare i byn.

/Torgny6 oktober

2021 Oktober Posted on 6 October, 2021 21:38

Ett hällregn i gryningen gjorde att sträckräkningen påbörjades först efter kl 8. Det var hårda vindar, upp till 15 m/s från SSO under morgonen. Regnet upphörde till 8:30. Stefan och Fredrik stod vid Bredmar och Torgny vid fyren fram till 13-tiden. Det gav ett fint sträck av prutgäss med över 2000 ex. I övrigt noterades bland annat en sträckande bredstjärtad labb, dvärgbeckasin och sena obsar av fisktärna och grå flugsnappare.
Vinden lugnade sig under dagen följt av växlande molnighet.
Monica anslöt senare under dagen och Janne till kvällen. Handtvålen var på upphällningen idag, men nu finns det god tillgång igen på stationen.

/Torgny5 oktober

2021 Oktober Posted on 5 October, 2021 20:47

En fin dag för att lyssna efter lockläten från passerande tättingar! På morgonen och under dagen var vindarna svaga från sydväst. Under eftermiddagen ökade vinden sakta i styrka och vred över mot sydost då det även började regna. Senare under kvällen föll ett mer ihållande regn. Temp 12 grader.
På morgonen stod Stefan på Södra udden medan Fredrik och Bosse var i området runt fågelstationen. Torgny kom ut med förmiddagsbåten och Bosse lämnade ön under eftermiddagen.
Bland alla sträckande tättingar hittade vi bland annat två forsärlor, två trädlärkor och flera stenknäckar. Det har också sträckt några flockar med prutgäss och bläsgäss. Se artportalen för alla detaljer.

Torgny2 oktober

2021 Oktober Posted on 2 October, 2021 20:11

Lokala vädret i korthet. Friska vindar från sydost ca 12-17 m/s, halvklart.

Det blåsiga vädret gjorde att inte alla nät gick att öppna, men då vindläget kom från sydost låg vissa nät i lä. Sju nät var öppna under dagen, och ringmärkning pågick mellan 05:15-12:30. Totalt ringmärktes 32 fåglar av tio arter.

Sträck och övriga intressanta observationer.
Inget anmärkningsvärt sträck att tala om. 27 bergänder är ändå en helt okej siffra.
I övrigs toppades dagen med en tajgasångare i Södra Lunden och en sävsångare i mållorna vid Kajsas arsel. Ganska lite fågel på ön. En lövsångare dröjde sig kvar.

Vid rodret /Mikael Åsberg och Liam Martin1 oktober

2021 Oktober Posted on 1 October, 2021 12:48

Fortsatt blåsigt men nu från SV, soligt och fint i alla fall!

Ett av näten som kom upp idag trots vinden (Foto: Marie Stridh)

Fågelfångsten blev ännu magrare idag men som kompensation satt den första tajgasångaren för hösten i ett av de få nät som var uppe! Hurra! Carro, Marie och Didrik som åker hem idag kunde därmed dra en lättnadens suck. Tajgasångaren välkomnade även Fredrik och Stefan som anlände till stationen för 14 dagars hårt slit, välkomna och hoppas att ni får ordentlig utdelning under kommande veckor! Totalt blev 22 fåglar ringmärkta idag varav 10 kungsfåglar och 7 rödhakar, därefter enstaka ex av lövsångare, taltrast, bofink och talgoxe. Antalet ringmärkta fåglar per dag har stadigt halverats de senaste dagarna till följd av vinden, men förhoppningsvis blir det ändring på det till helgen när Liam och Anna tar över rodret.

Den ljuvliga tajgasångaren, vem diggar inte vingband liksom?! (Foto: Marie Stridh)

Dagens ros:

Didrik avslutade på topp genom att både hitta tajgasångare i nät och våttorka hela golvet i biblioteket, oklart vilket som utgör den största bedriften 😉

Foto: Marie Stridh