6 november 2022

Klart till halvklart, frisk SV-vind. 10 grader.

Lugnare över havet men lite fler tättingar i luften. Bland obsar kan nämnas blå kärrhök, vinterhämpling och mindre hackspett.

I ringmärkningen var höjdpunkten 4 skäggmesar, 2 hanar och 2 honor. Totalt 30 märkta fåglar fram till kl 11.

Alla åker hem under dagen.