15-18 september 2022

15/9 Håkan och Roger kom ut med en ny diskmaskin och monterade denna. Christer och Maria kom bara ut. Tjurigt väder med regn och västlig vind och milt. Vi fick en ny medlem, Gisela som kom med sista båten och inte hade någonstans att bo. Hon blev medlem och fick en plats på stationen.

16/9 Regn och blåst , skådning från södra udden. Håkan och Roger åkte hem. Peter och Alan kom ut. En amiral flaxade omkring vid Saltmar.

17/9 Soligt och blåsigt på morgonen med mindre vind under dagen. En stäpphök utsträckande. Småfågel över södra, bla mindre flug, men de flesta verkade inte sträcka ut. En flock ängspip drog dock ut.

18/9 Klart väder. bla svartkråka och stenfalk sågs vid södra udden. Ett gång från FIST-redaktionen tittade förbi. Christer, Maria, Peter, Alan och Gisela åkte hem./ Christer