10-12/6 2022

En resumé och sist en exkursionsrapport från lördagens båtexkursion till ytterarkepelagen Gunnarsstenarna, Roxen, Yttre- och Inre karvasen i Landsorts fågelstations regi.

Ringmärkning: Caroline S och Carol L.

Under fredagkvällen anlände Caroline S, Carol L, Mova H, Gunilla H och Jan O fågelstationen.

Under lördagen och natten mot söndag var station i det närmaste fullbelagd med bara några bäddar lediga p g a sjukdom. Tråkigt nog pajade avloppet söndagmorgon – igen !

Nyanlända; Roger B, Ulf S, Ulf K, Cecilia R, Anna L, Caitlin W, Lennart H, Tommy L, Tomas S, Göran A och Levi T A.

Hemvändare / söndag; samtliga utom Roger B, Lennart H och Ulf S.

Nästan för bra väder hela helgen med som mest måttlig SV vind.

/ Göran

Exkursionsrapport

Ankarudden-Gunnarsstenarna-Roxen-Yttre Karvasen-Inre Karvasen-Stångskär-Landsort den 11 juni 2022

Båtexkursionen med Landsorts fågelstation lördagen den 11 juni 2022 blev helt magiskt med fågelspaning från båt.

Vi startade punktligt från Ankarudden kl.07:00 med samtliga deltagare samlade på kaj redan 06:35 – högst förväntansfulla i den vackra försommarmorgonen med lugna vindar från SV. Sista yttre ö – Viksten söder om Järflotta på babord sida och Skrapans fyr på styrbord sida, passerades efter att kapten Björn Håkansson styrt oss med van hand genom HerrhamraArkepelagen.

Därefter sattes rak kurs mot Norrskär på Gunnarsstenarna. Några deltagare kunde se en glimt av Havsörnen som fällde på en av öarna i fågelskyddsområdet.

Ganska snart välkomnades vi av mängder med Tordmule och efter att ha passerat sista ön österut – Hällorna (med Gunnarsstenarnas fyr) – kunde vi konstatera att antalet alkor ökat rejält och närmar sig nu 6000 ex.

Närmast norr om Altarskär (med Baracken) låg den stora gruppen Sillgrisslor.

Ejder i mängd, en mindre grupp Sjöorre och en större flock Svärta sågs även.

Strax söder Söderskär obsades de första Gråsälarna, solande på en låg utlöpargrynna.

Därefter styrde vi upp mot Flatskär för kontroll av häckande bestånd, men snart styrde vi söderut på rejält avstånd från ön med kurs på skäret Roxen. Även här Gråsäl, men betydligt fler solande.

Nästa mål var Yttre karvasen, som är ett populärt tillhåll för mängder av Skärsnäppa under vintertid. Nu ett tillhåll för mängder av Gråsäl i sälskyddsområdet och vi blev inte besvikna. Totalt sågs drygt 100 Gråsäl med en mindre flock även på Inre karvasen som passerades innan Stångskär rundades direkt söder om södra udden på Landsort med m/s Stångskär.

( ett fåtal valde att inte följa med på exkursionen )

Östra hamnen på Landsort angjordes helt enligt plan omkring kl.09:00.

Exkursionsledare: Göran Andervass

© Foto: Marie Stridh utom Tobisgrissla

© Foto: Magnus Benedictsson, Tobisgrissla