29 Juli 2021

Mestadels sol 

Temperaturen plus 20 grader

Lätta vindar från SV

Stationen bemannas med följande:

Karin, Julia, Nora, Agnes ( hemvändare Göran, Joar och Torgny )

Rapporterade fynd; klent vadarsträck mot SV vid Vadarbunkern: Kustsnäppa, Myrspov, Kärrsnäppa och Strandskata. 

Kentsk tärna 2 ex 1k mot SV

/Göran