Blog Image

Landsort Birds Diary!

18 september 2021

Uncategorised Posted on 18 September, 2021 19:43

Fortsatt blåsigt med ostlig vind, men nu omkring 13 m/s. Mulet hela dagen, några solglimtar framemot kvällen. Monica, Gunilla, Anna och Carol körde ringmärkning från gryningen fram till kl 16 med bara tre nät, men lyckades ändå fånga 48 fåglar av nio arter. Höjdpunkter var trädgårdssångare, ängspiplärka, grönfink och bergfink. Gunilla höll en guidning och Monica ‘trollade’ fram den ena arten efter den andra ur sina färgglada fågelpåsar, till åskådarnas förtjusning. För sträckskådningen vid fyren stod Janne, Håkan och Jesper. Bra sträck av c:a 1 500 bläsgäss och runt 600 prutgäss. Flera hundra sädesärlor. Stenfalk och sparvhök jagade på kvällen.

/Gunilla17 September 2021

Uncategorised Posted on 17 September, 2021 21:23

Blåslg dag med starka vindar från ONO. Pga det ingen ringmärkning, men Roger och Gunilla guidade en grupp som fick se labbet och en ingående förklaring till hur ringmärkning går till, vilket tydligen var nästan lika bra som att få se fåglar i handen. Sträckskådning fram till 0830 vid fyren med magert resultat. Också få rastare på ön eller så trycker de i blåsten. Morgondagens hämtning av grovsopor ställdes in , men vi hoppas den blir av kommande helg. Det står nämligen ett formligt berg av prylar nere vid vägen, som det vore skönt att bli av med.

/ Håkan16 september 2021

Uncategorised Posted on 16 September, 2021 19:11

Ostlig vind som tilltog till över 15 m/s under förmiddagen, runt 13 grader varmt. Monica T, Gunilla H och Anna L ringmärkte från kl 05:00 fram till 10:00 då näten togs ner pga blåsten. Endast 14 fåglar men bra variation i arter, bl a sävsångare. Roger B, Hans T och Håkan G sträckskådade vid fyren. En stenfalk rastade. Talrikast var bläsand c:a 400 ex, vitkindad gås 40 ex, tättingar mest bofink.

/Gunilla11-12 september 2021

Uncategorised Posted on 12 September, 2021 21:35


9 september 2021

Uncategorised Posted on 9 September, 2021 20:49

Torgny och Elisabet är på stationen idag. Elisabet kom med förmiddagsbåten. Soligt och klart väder hela dagen med litet dis under kvällen. Vind från sydväst, 6-8 m/s. Temperatur 14-18 grader.
Torgny bedrev sträckräkning från Norrudden från soluppgången 06:00 till 09:30. Gott om sädesärla, medan bara enstaka andra tättingar passerade. Precis när räkningen avbröts kom en stenfalk insträckande från norr. Under sena eftermiddagen startade ett litet måsfågelsträck kring 17:15 som pågick under en halvtimme, huvudsakligen på östra sidan av ön, Se artportalen för detaljer.

Jag informerade ett par spontanbesökare som ville se på ringmärkningen om guidningsschemat under hösten.

/Torgny8 september 2021

2021 September Posted on 8 September, 2021 20:23

Vädret var mulet under tidig morgon och förmiddag, senare uppklarnande. Vind från sydväst 7-10 m/s som avtog något under eftermiddagen. Efter en varm natt har det rått behagliga sommartemperaturer på 15-18 grader.
Jag har varit själv på stationen idag och bevakade sträcket från Södra udden mellan 06:20-09:20. Flera hundra sädesärlor passerade – de kommer längs östsidan, rundar udden och går tillbaka norrut på västsidan av ön. Detta upphörde nästan helt efter 08:00. I övrigt ett ringa sträck med bl.a. enstaka änder och en kustpipare. Se Artportalen. Under dagen letade jag på ön fram till tretiden, men det var glest med fågel idag.

/Torgny7 september 2021

2021 September Posted on 7 September, 2021 20:12

Vinden har blåst från väst till sydväst, 7-10 m/s. Halvklart, 13-15 grader. Torgny anlände med förmiddagsbåten, Håkan åkte hem med eftermiddagsbåten.
Sträcket var magert vid Södra udden, som bevakades från gryningen till 08:00. Under dagen letade vi fågel på en ganska fågeltom ö. En morkulla stöttes norr om branddammen. På eftermiddagen bevakades ostsidan bakom fågelstationen i hopp om sträckande vadare. Inget sträckte dock.
Informationsskyltarna om ringmärkning har bytts och ett par nya fotografier pryder nu anslagstavlan vid vägen.

/Torgny6 September 2021

2021 September Posted on 6 September, 2021 20:11

Vind 6-8 m/s från väst, bitvis mulet, med uppsprickande molntäcke och ibland sol. Några timmar på morgonen på udden innan arbetet, gav ett mycket magert utbyte. Se Artportalen för andra observatörers något bättre resultat. Få rastande småfåglar på ön. Tack Mats för reparationen av tvättmaskinen.

/Håkan5 September 2021

2021 September Posted on 6 September, 2021 20:05

Vindstilla under de tidiga morgontimmarna sedan lätta sydliga vindar vridande till sydväst. På stationen befann sig ringmärkarna Monica T och Anna L, exkursionsledarna Caroline S och Roger samt exkursionsdeltagarna Alexander, Birgitta, Lovis, Didrik, Malte och Janne. Sparsamt småfågelsträck, mestadels sädesärlor men långtifrån lika talrikt som under lördagen. Skådning skedde från Bredmar-väringen men även här var det väldigt lugnt med fågel, några sparvhökar och duvhökar sträckte. /Roger4 September 2021

2021 September Posted on 6 September, 2021 20:01

Hårda iskalla nordliga vindar på morgonen, vridande till nordväst under dagen.
Ringmärkare – Monica T och Anna L samt Bosse H, Janne O, Caroline S, Roger B samt två exkursionsdeltagare – Brigitta och Alexander var på plats på morgonen. Bosse H o Janne O lämnade ön med 13.25-båten.
Småfågelsträcket bestod mestadels av sädesärlor, trädpiplärkor samt en och annan gulärla. Sjöfågel- och vadarsträck var så gott som obefintligt.
Bra mångfald i näten.
Under dagen anslöt övriga exkursionsdeltagare till familjehelgen, Lovis o Didrik samt Malte o Janne. Eftermiddagen ägnades åt skådning över hela ön, tyvärr med ganska magert resultat. /Roger27 Augusti 2021

2021 Augusti Posted on 27 August, 2021 13:18

Mycket blåsigt natten (NO vind) som gick och regn på morgonen. Sträckräkning från bunkern vid fyren av Torgny och Håkan. Ganska stilla, lite sjöorre, svärta och några lommar. Se Artportalen för detaljer.
I övrigt har vi röjt hälften av nätgatorna och lärt oss hur röjsågen fungerar. Carro kom ut med förmiddagsbåten, har påbörjat nätuppsättningen inför hösten.13 juni 2021

2021 Juni Posted on 13 June, 2021 13:47

Klart väder under hela dagen.
Vinden nordvästlig, 6-9 m/s
Temperaturen 14-16 grader.

Liam, Carol, Johan och Alva åkte hem under dagen.

En solig dag med lågt tempo på fågellivet. Enstaka sjungande näktergal, härmsångare, ärtsångare och törnsångare hördes kring stationen, samt en kärrsångare på motsatt sida av Södra lunden. Väldigt lite sträckande fågel. I ringmärkningen var fångsten mager, men en busksångare fångades under morgonen vilket förgyllde dagen.

Dagens märkta:
Sädesärla 3
Stenskvätta 1
Busksångare 1
Rörsångare 2
Ärtsångare 1
Grönfink 3
Totalt 11 märkta av 6 arter

/Liam12 juni 2021

2021 Juni Posted on 12 June, 2021 17:47

Vädret stundom regnigt, stundom soligt under dagen. Vindar V-NV, 6-9 m/s. Temperaturen kring 14-16 grader.

Stationen bemannas av: Liam, Carol, Johan, och Alva.
Roger och Göran reste hem under dagen.

Sträckräkning vid fågelstationen mellan 7-11 med ganska magert resultat, med bland annat kentsk tärna som intressant obs. Ringmärkning genomfördes av Liam, Carol, Johan och Alva under dagen från 03-12, med ett uppehåll mellan 05-07 p.g.a. regn.

Dagens märkta:
Sädesärla 1
Ärtsångare 3
Törnsångare 2
Stare 1
Pilfink 2
Totalt: 9 fåglar av 5 arter

/Liam6 JUNI 2021

2021 Juni Posted on 6 June, 2021 15:58

Vindar från ostsektorn, soligt men visst dis över havet.

Ingen ringmärkning idag, sträckräkningen nere vid fyren gav ett mycket magert resultat. Några kentska tärnor snurrade runt udden och vid vandrarhemmet satt en gulhämpling och sjöng på morgonen. I byn en kärrsångare och ytterligare en vid Saltmar.

/ Håkan5 Juni 2021

2021 Juni Posted on 5 June, 2021 20:04

En varm och ganska fågeltom dag som inleddes med spaning från fyren. Några svärtor, sjöorre, alkor och en ensam prutgås noterades. Det var tyst och lugnt i svackorna kring fyren.

Vid 7 tiden gick vi norrut längs vägen upp mot norrhamn, vände i norra lunden och tog Öjaleden tillbaks. Mycket härmsångare, ett par rosenfinkar, en kärrsångare i Saltmar och en i fårhagen och en rörsångare noterades vid tältplatsen.

Ringmärkning skedde från 0300 till nästan klockan 12, sex kärrsångare märktes och två rosenfinkar fastnade i samma nät. några meter från varandra.

Dagens tråkigaste händelse : några personer försökte “befria ” en törnsångare från ett nät, med resultatet att fågeln senare dog och nätet fick ett stort hål. Trots att vi eftersökte personerna nere i byn, lyckades vi inte finna dem.

/ Håkan

Ringmärkning av Caroline

från 03:00-12:00.

Trädgårdssångare 1

Ärtsångare 7

Lövsångare 10

Törnsångare 2

Härmsångare 2

Rörsångare 2

Kärrsångare 6

Rödhake 1

Koltrast 1

Stare 1

Svartvit flugsnappare 1

Törnskata 2

Rosenfink 2

Hämpling 1

Grönfink 1

Bofink 1

41 fåglar av 16 arter 

//Göran27 maj 2021

2021 Maj Posted on 27 May, 2021 19:29

Mulet väder, långa perioder med regn, kalla vindar från NV.

Inget sträck att tala om vid södra udden, istället användes tiden till att leta rastare på ön, som var formligen nedlusad med tättingar. Grå flugsnappare var den helt dominerade arten (tex sågs ett tjugotal från en punkt på skjutbanan), vid fyren noterades en flodsångare på morgonen , 2-3 rosenfinkar sågs och hördes mellan fågelstationen och byn , ytterligare en vid norrhamn, samt en busksångare som sjöng sporadiskt längs vägen norrut.

På kvällen hittades en mindre flugsnappare i södra lunden.

Ingen ringmärkning.

/Håkan15 maj 2021

2021 Maj Posted on 15 May, 2021 21:51

Vädret har varit dimmigt under hela obsperioden, vinden ostlig 1-4 m/s, temperaturen 4-8 grader.
Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon. Sträckräkning uteblev pga dimman. Dimman lättade efter obsperioden varvid rastade ca 1500 Alfågel låg kvar utanför södra udden. Även Halsbandsflugsnapparen var kvar vid Fårhagen idag. Anmärkningsvärt vid ringmärkningen var en kontroll av 1k Blåmes märkt 2018 – nu 3k.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Kungsfågel 1

Ärtsångare 4

Lövsångare 4

Törnsångare 2

Svartvit flugsnappare 3

Rödstjärt 1

Hämpling 2

Bofink 1

Trädgårdssångare 1

Näktergal 1

Göktyta 1

Turkduva 1

23 fåglar av 13 arter

/Göran14 maj 2021

2021 Maj Posted on 15 May, 2021 21:38

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader. Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon (anlände på e.m). Sträckräkning bedrevs vid Södra udden (Gustav och Carl) och öster om Fågelstn från 05:00. Sträcket var magert och bevakningen avbröts 08:30. Anmärkningsvärda obsar var en stött Berguv syd om Saltmar innan sträckräkning (03:30), Gulhämpling 1 ex str N, Svart kråka 1 ex str S och Kentsk tärna 1 ex str NO. Rastande fågel – Ejder ca 1000 ex samt Alfågel ca 1500 ex en bit utanför södra udden samt en Halsbandsflugsnappare i Fårhagen och en Mindre flugsnappare vid Pestkyrkogården. En Biätare hördes överflygande vid Fågelstationen mot syd. Utöver det hördes en spelande Vattenrall i Bredmars norra vass.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Gärdsmyg 1

Ärtsångare 10

Lövsångare 1

Törnsångare 2

Rödhake 1

Rödstjärt 2

Hämpling 3

Bofink 2

Svarthätta 2

Törnskata 1

26 fåglar av 11 arter

/Göran13 maj 2021

2021 Maj Posted on 15 May, 2021 21:16

Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader.
Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Gustav. Sträckräkning ? Dagens art blev en Biätare str syd vid Kummelhålet av annan skådare samt en rastande Rörhöna i Bredmar.

Ringmärkning av Caroline och Yasmina från 04:00-11:00.

Gransångare 3

Ärtsångare 15

Lövsångare 4

Hämpling 3

Bofink 3

Blåhake 1

Törnsångare 2

Svarthätta 1

Näktergal 1

Grönfink 1

Mindre flugsnappare 1

Stenskvätta 1

Rödhake 1

37 fåglar av 13 arter

/Göran15th November 2020

2020 November Posted on 14 November, 2020 17:18

Last night was the traditional end of season meal for the board and wardens. The next few days will now be spent completing the report for the year which will be available on the website later in the winter. We have both had such an amazing second year working on Landsort, with every day full of surprises, as is the norm on this island! It will soon be time for us to both leave the island and head back home for the winter. Thanks to all who have supported us during our stay here and made it such a joy!

Matt/Espen

Wind: South
Strength 1-10m/s
Temperature: 8-10
Visibility: Good
Cloud cover: 6-8/8
Precipitation: Brief shower early afternoon13th November 2020

2020 November Posted on 13 November, 2020 20:16

The nets were taken down yesterday due to the season now coming to an end. The halimodendri-type Lesser Whitethroat (Ärtsångare) was still at Norra Udden. Three Kittiwake (Tretåig mås) and one Scaup (Bergand)  migrated south past Södra Udden this morning, while 30 Purple Sandpiper (Skärsnäppa) were on Storberget.

Wind: Southeast
Strength 4-12m/s
Temperature: 7-9
Visibility: Good
Cloud cover: 7-8/8
Precipitation: None12th November 2020

2020 November Posted on 12 November, 2020 15:10

Three birds were ringed this morning. The halimodendri type Lesser Whitethroat (Ärtsångare) was around Norra Udden again. There was very limited migration from a watch at Fyren this morning.

Wind: Southwest to southeast
Strength 2-9m/s
Temperature: 7-8
Visibility: Good
Cloud cover: 8/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Blackbird / Koltrast: 2

Blue Tit / Blåmes: 1

Total: 311th November 2020

2020 November Posted on 11 November, 2020 20:09

7 birds were ringed this morning. There were three Black Redstart (Svart rödstjärt) around the south of the island, and a Long-eared Owl (Hornuggla) was roosting below Fyren.

Wind: Southwest
Strength 3-11m/s
Temperature: 5-7
Visibility: Good
Cloud cover: 8/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Goldcrest / Kungsfågel: 1

Blue Tit / Blåmes: 3

Treecreeper / Trädkrypare: 1

Chaffinch / Bofink: 1

Greefinch / Grönfink: 1

Total: 710th November 2020

2020 November Posted on 10 November, 2020 18:33

17 birds were ringed this morning. Around 500 Purple Sandpiper (Skärrsnäppa) were seen from Fyren on the small islands surrounding Landsort. One Red-necked Grebe (Gråhakedopping), one Goshawk (Duvhök), 29 Velvet Scoter (Svärta), 42 Black Guillemot (Tobisgrissla), four Goldeneye (Knipa), one Smew (Salskrake), 269 Long-tailed Ducks (Alfågel) and 60 Common Scoter (Sjöorre) were seen migrating from Fyren this morning, while a Black Redstart (Svart rödstjärt) was around the area.

Wind: Northwest to southwest
Strength 2-11m/s
Temperature: 5-7
Visibility: Good
Cloud cover: 6-8/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Robin / Rödhake: 1

Blue Tit / Blåmes: 3

Great Tit / Talgoxe: 5

Redpoll / Gråsiska: 6

Bullfinch / Domherre: 2

Total: 179th November 2020

2020 November Posted on 9 November, 2020 16:23

28 birds were ringed this morning including a Siberian Chiffchaff (Sibirisk gransångare) and two Waxwing (Sidensvans), also caught was a Waxwing with a Lithuanian ring, the first control Waxwing for Landsort! Birds seen migrating past Södra Udden included: three Whooper Swan (Sångsvan), two Shoveler (Skedand), 49 Wigeon (Bläsand), 82 Mallard (Gräsand), 17 Tufted Ducks (Vigg), 21 Scaup (Bergand), 72 Velvet Scoter (Svärta), 175 Common Scoter (Sjöorre), 627 Long-tailed Ducks (Alfågel), 75 Goldeneye (Knipa), four Red-throated Diver (Smålom), one Black-throated Diver (Storlom) and five Red-necked Grebe (Gråhakedopping).

Wind: Northwest
Strength 4-10m/s
Temperature: 8-9
Visibility: Good
Cloud cover: 0-3/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Waxwing / Sidensvans: 2

Wren / Gärdsmyg: 2

Blackbird / Koltrast: 6

Fieldfare / Björktrast: 1

Siberian Chiffchaff / Sibirisk gransångare: 1

Goldcrest / Kungsfågel: 1

Blue Tit / Blåmes: 1

Great Tit / Talgoxe: 1

Siskin / Grönsiska: 1

Redpoll / Gråsiska: 12

Total: 288th November 2020

2020 November Posted on 8 November, 2020 18:27

42 birds were ringed this morning. A very late Lesser Whitethroat (Ärtsångare) was seen briefly in the north but not well enough to determine subspecies. Birds seen migrating this morning included: six Scaup (Bergand), eight Red-throated Diver (Smålom), 311 Whooper Swan (Sångsvan), 57 Mute Swan (Knölsvan) 65 Goldeneye (Knipa) and a late Swallow (Ladusvala). A Golden Eagle (Kungsörn) was seen migrating over Torö from Norrudden and also visible from Fyren.

Wind: Northwest to northeast
Strength 2-14m/s
Temperature: 7-10
Visibility: Good
Cloud cover: 0-8/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Waxwing / Sidensvans: 5

Wren / Gärdsmyg: 2

Robin / Rödhake: 2

Blackbird / Koltrast: 2

Bearded Reedling / Skäggmes: 1

Blue Tit / Blåmes: 2

Chaffinch / Bofink: 1

Redpoll / Gråsiska: 25

Bullfinch / Domherre: 1

Yellowhammer / Guksparv: 1

Total: 427th November 2020

2020 November Posted on 8 November, 2020 17:31

52 birds were ringed this morning. Three Little Gull (Dvärgmås), three Smew (Salskrake), a Hen Harrier (Blå kärrhök), 60 Whooper Swans (Sångsvan) and a Parrot Crossbill were seen migrating, while two Bearded Tits (Skäggmes) were in the reedbed at Bredmar.

Wind: Northwest
Strength 4-12m/s
Temperature: 10-12
Visibility: Good
Cloud cover: 4-8/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Waxwing / Sidensvans: 2

Robin / Rödhake: 3

Blackbird / Koltrast: 8

Redwing / Rödvingetrast: 1

Goldcrest / Kungsfågel: 1

Blue Tit / Blåmes: 4

Great Tit / Talgoxe: 1

Chaffinch / Bofink: 1

Redpoll / Gråsiska: 31

Total: 526th November 2020

2020 November Posted on 6 November, 2020 20:35

74 birds were ringed this morning including two Bearded Tits (Skäggmes). A Grey Wagtail (Forsärla) and a Hawfinch (Stenknäck) were seen migrating this morning, as well as 52 Whooper Swans (Sångsvan).

Wind: Northwest
Strength 4-12m/s
Temperature: 10-12
Visibility: Good
Cloud cover: 0-3/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Wren / Gärdsmyg: 2

Robin / Rödhake: 2

Song Thrush / Taltrast: 1

Redwing / Rödvingetrast: 1

Bearded Reedling / Skäggmes: 2

Blue Tit / Blåmes: 4

Chaffinch / Bofink: 3

Greenfinch / Grönfink: 3

Redpoll / Gråsiska: 53

Bullfinch / Domherre: 3

Total: 745th November 2020

2020 November Posted on 5 November, 2020 16:43

No nets were opened this morning due to strong westerlies. The Black Redstart (Svart rödstjärt) was present again on the road below Fågelstationen.

Wind: West to northwest
Strength 7-20m/s
Temperature: 8-11
Visibility: Good
Cloud cover: 0-1/8
Precipitation: None4th November 2020

2020 November Posted on 4 November, 2020 16:42

All nets were opened initially but wind soon picked up and we started to close more exposed nets around mid-morning. 101 birds were ringed including six Wren (Gärdsmyg), bringing us above the previous year record of 300! Six Twite (Vinterhämpling) were at Södra Udden and a Black Redstart (Svart rödstjärt) was along the road below Fågelstationen.

Wind: Southwest to west
Strength 4-13m/s
Temperature: 8-9
Visibility: Good
Cloud cover: 0-7/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Wren / Gärdsmyg: 6

Robin / Rödhake: 9

Blackbird / Koltrast: 4

Song Thrush / Taltrast: 1

Goldcrest / Kungsfågel: 2

Blue Tit / Blåmes: 1

Great Tit / Talgoxe: 1

Brambling / Bergfink: 2

Redpoll / Gråsiska: 60

Bullfinch / Domherre: 14

Reed Bunting / Sävsparv: 1

Total: 1013rd November 2020

2020 November Posted on 3 November, 2020 18:38

Nets were not opened this morning due to strong south-westerlies, but were opened for a period early afternoon and 26 birds were ringed. A Merlin (Stenfalk) flew past Bredmar.

Wind: Southwest
Strength 8-18m/s
Temperature: 10-11
Visibility: Good
Cloud cover: 6-8/8
Precipitation: None

Ringing day totals:

Robin / Rödhake: 4

Blackbird / Koltrast: 1

Song Thrush / Taltrast: 2

Redpoll / Gråsiska: 16

Bullfinch / Domherre: 4

Total: 262nd November 2020

2020 November Posted on 2 November, 2020 17:36

Strong southerlies meant we were again unable to open any nets this morning.

Wind: South to southwest
Strength: 13-24m/s
Temperature: 10-12
Visibility: Good
Cloud cover: 6-8/8
Precipitation: Light drizzle through morningNext »