Svaga vindar från SO, temperatur mellan 7-10 grader och klart väder.

!7 fåglar totalt märktes, lövsångare i topp och roligast en blåhake.

Dominerade arter på sträcket var svärta (126), därefter sjöorre (45).

På ön rastade en svartkråka som setts under flera dagar, precis som halsbandsflugsnappare. Nytt var en sjungande mindre flugsnappare.

Eftermiddagen/kvällen ägnades åt montering (utan manual, ingenting för riktiga män!) och provåkning av de nya cyklar som föreningen köpt in.

Dagens besättning var Fredde, Bosse, Otto, Stefan och Uffe.