Mulet och duggregn, friska ostliga-nordostliga vindar.

Håkan hade en svart rödstjärt i byn under morgonen. 2 bläsgås drog över stationen under eftermiddagen. En hel del bofink och rödhake rastade. I övrigt inga särskilda obsar under dagen.

Viggo, Jesper och Aron samt Anders kom ut under dagen. Håkan åkte hem under morgonen.