Vinden hade vridit mot ost, södra udden besöktes på morgonen där bl.a. ca 1500 sjöorre räknades in, innan vi vid halv tio gav upp för blåsten.

Resten av dagen (avbrutet av värmepauser inne på stationen), gjordes individuella insatser längs vägen och i Bredmar.

Ellika och Helena åkte hem med eftermiddagsbåten.