Igår kväll anlände Bosse Holst och Erik Wahlgren.

Sträckräkningen pågick från 04:20 – 11:30. Till en början svaga vindar när vi anlände till udden, men vinden ökade kraftigt från SV upp till kulingstyrkor. Sträcket puttrade på rätt bra denna morgon, med närmare 900 svärta och lika många sjöorre. Merparten av fåglarna kom fint och vi kunde hetsa lite på en möjlig hona sibirisk knölsvärta som flög lite för långt ut. Det som stack ut idag var sträcket av tärnor (mest silvertärna, men även enstaka fisk, likaså obestämda fisk/silver). Närmare 900 tärnor sträckte på morgonen. Nämnas kan även flera flockar med vitkindade gäss, en lärkfalk, 5 kustlabb, 4 grönbena (ny art för Landsort i år).

De mängder småfågel som fanns på ön igår har till stor del lämnat oss för vidare färd norrut. Men några rödhakar, lövsångare och gransångare är kvar på ön, liksom enstaka rödstjärt. Ny art för i år blev även svarthätta.

En möjlig dubbelbeckasin stöttes i Fårhagen av Erik.

På sen eftermiddag/kväll mojnade vinden och gjorde det lättare att leta efter småfågel. Raul hittade en 2k hona ENGELSK SÄDESÄRLA (sädesärla av underarten yarrellii, Motacilla alba yarrellii) i Saltmar på kvällen. Detta är blott fjärde fyndet av denna underart på Landsort och det senaste fyndet var år 1993.

Erik W, Samuel och Janne O lämnade ön. Kvar på ön är, Bosse, Fredrik, Stefan och Ralle.

Vid tangentbordet: Raul