Väder : mulet på morgonen med svaga vindar från nord. Under dagen uppklarnande med vinden vridande mot syd.

Igår pytsade några av oss iväg de sista byggavfallet från köksrenoveringen inklusive några gamla spisar och en frys. Idag hämtades ett kylskåp från en bybo; nu är vi rätt välförsedda med kylkapacitet kan man säga.

Ringmärkning: En större mängd småfågel verkar ha kommit in under natten, vilket ledde till att en för våren stor mängd fågel kunde fångas och ringmärkas under dagen. Totalt 149 individer av 13 arter ringmärktes, där rödhakarna dominerade med totalt 97 ringmärkta. Även gransångare var det gott om, med 27 märkta. Några nya märkarter för året fångades också, däribland ärtsångare och buskskvätta.

En nyligen infångad rödstjärt
Fullt i påsarna !

Sträckräkning på morgonen gav något klenare resultat än igår t.ex. sjöorre 881 och svärta 390, av rastande tättingar noterades en del nyanlända lite mer frekvent än igår, tex lövsångare, gransångare, rödstjärt, lövsångare och göktyta.

De flesta lämnade sträckpasset innan 10-tiden och de som härdade ut kunde vid 11:20 avnjuta en AMERIKANSK SJÖORRE (Raul upptäckare) som rundade udden nära (!) tillsammans med 5 svärta. Fyra glada observatörer kunde beskåda Landsorts, Stockholms rapportområdes och Södermanlands andra fynd av denna sällsynta art. På mindre en än vecka har alltså VITNACKAD SVÄRTA, SIBIRISK KNÖLSVÄRTA och AMERIKANSK SJÖORRE setts på Landsort. Detta har aldrig någonsin gjorts i Sverige. Detta bör cementera att Landsort är Sveriges bästa lokal för Melanittor. Nu är det bara en art kvar, AMERIKANSK KNÖLSVÄRTA. Vi får väl se om vi lyckas klämma in denna målart…
I övrigt kan en nordsjösilltrut nämnas (silltrut av underarten intermedius..

Idag avslutades också ungdomslägret, 4 unga skådare gladde oss gamlingar, med att både se och höra mer. Vi hoppas ni hade kul !!

Många åkte hem men kvar på stationen blev Raul, Fredde, Stefan och Janne.

Liam visar en nyligen ringmärkt fågel för Lukas