Väder: Exakta uppgifter saknas, fint skådarväder !

Ringmärkning :Nej

Sträckräkning: Svärta 1414ex. , Sjöorre 3796 ex. ,Småskrake 500 ex. ,Bergfink 430 ex. ,Storspov 141 ex. , Ängspiplärka 120 ex.

Övriga intressanta observationer : Sibirisk knölsvärta 1 ex. , Storlabb 1 ex.

Guidning: Nej

Vilka som var ute: Fredrik, Stefan, Uffe, Niklas, Raul Carina ,Janne

Sträckräknare: Raul ,Niklas

Rapportör: Stationsvärdarna Carina &Janne