Knappt något väder att nämna. 

Dock mest klart väder

Vind S

Stationen bemannas med följande

Bosse enl. Tel ?

hemvändare Karl-Erik och Marie.

Rapporterade fynd; Enstaka vadare mot SV Småspov, Storspov, Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa samt Busksångare 1 ex 🎶

//Göran