Vädret har varit klart, vinden sydostlig 6-8 m/s, temperaturen 7-11 grader. Stationen bemannades av Caroline, Yasmina, Carol, Loui, Göran Carl och Simon (anlände på e.m). Sträckräkning bedrevs vid Södra udden (Gustav och Carl) och öster om Fågelstn från 05:00. Sträcket var magert och bevakningen avbröts 08:30. Anmärkningsvärda obsar var en stött Berguv syd om Saltmar innan sträckräkning (03:30), Gulhämpling 1 ex str N, Svart kråka 1 ex str S och Kentsk tärna 1 ex str NO. Rastande fågel – Ejder ca 1000 ex samt Alfågel ca 1500 ex en bit utanför södra udden samt en Halsbandsflugsnappare i Fårhagen och en Mindre flugsnappare vid Pestkyrkogården. En Biätare hördes överflygande vid Fågelstationen mot syd. Utöver det hördes en spelande Vattenrall i Bredmars norra vass.

Ringmärkning av Caroline, Carol och Yasmina

från 04:00-11:00.

Gransångare 1

Gärdsmyg 1

Ärtsångare 10

Lövsångare 1

Törnsångare 2

Rödhake 1

Rödstjärt 2

Hämpling 3

Bofink 2

Svarthätta 2

Törnskata 1

26 fåglar av 11 arter

/Göran